Sağlık Yapıları

Sağlık Yapıları

Hastane yada sağlık yapıları tasarlamak, uygulamak veya renove etmek çok sıkı bir takım teknik, ekonomik ve en önemlisi yasal şartların ele alınmasını gerektirmektedir.

Sağlık yapılarının temelde, oldukça esnek, ölçeklenebilir, ve evrimleşebilir olmalıdır ki, hasta ve sağlık personelinin ihtiyaçları karşılanabilsin.

Mimarlık sağlık yapıları

Hastane projelerinde projenin şekillenmesinin her adımında hastayı projenin merkezine yerleştirmek gerekir. Yapının fonksiyonel tarafı binanın tüm kriterlerine hakimdir. Sahaya yerleşmesi, mimarisi, kullanılan materyaller bu işlevselliği en iyi şekilde desteklemelidir. Odaların doğru yerleşimi ve birbiri ile olan ilişkisi ile birlikte çok işlevli ortak platoların yaratılması gerekir.

Örneğin, kalp krizi geçiren bir hastanın mümkün olan enkısa zamanda müdahale edilebilmesi için müdahale odalarının zamansal olarak en kolay ulaşılabilir noktalarda, bunlarla ilişkili olan görüntüleme ve tetkik odalarının bu odalara yakın konumlanmış ve her noktasında hastayı ve hastaya hayati müdahaleyi düşünerek  konumandırılmış olması gerekir.

İşlevsellik Hastane yapıları için önceliğimiz olduğundan.  İyi bir hastanenin tasarlanması ve inşaası için aynı zamanda  ,hastane ekipmanlarının ve bunların gereksinim duyduğu altyapıların çok iyi bilinmesi, elektrik  ve mekanik alt yapının doğru kurgulanması gerekir.

Birsel Yakut Mimarlık Sağlık yapılarında yurt içi ve yurt dışı deneyimleriyle projenin ana ilkelerini tanımlayıp ihtiyaçlarınızı ayrıntılı şekilde irdeleyip gereken sorumlulukları üstlenip projenin her aşamasında en doğru sonuca götürecek çözümleri üretmektedir.

 

Birsel Yakut

Mimar